V2008-15 – Jason Engineering AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.08.2008

Jason Engineering AS ilegges et overtredelsesgebyr på 10 000 – ti tusen – kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven i forbindelse med erverv av visse immaterielle rettigheter, eiendeler og varelager knyttet til produksjon av FiFi (Fire Fighting Systems) utstyr fra Aker Kværner Subsea AS.