V2000-40 – Jens Hoff Garn & Ide AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.04.2000

Franchisetakerne i franchisekonseptet Jens Hoff Garn & Ide AS gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven, slik at franchisetakerne i fellesskap kan fastsette maksimale utsalgspriser for sine varer. Det settes som vilkår for dispensasjonen at den enkelte franchisetaker må stå fritt til å ta lavere utsalgspriser enn de som fastsettes av franchisetakerne i fellesskap. Videre får franchisegiver Jens Hoff Garn & Ide AS og dets franchisetakere dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling i konkurranseloven, slik at de kan opprettholde markedsdelingsklausulen i franchiseavtalen punkt 15.2. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til og med 15. april 2005.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 10. februar 2000 hvor De søker om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd. Tilsynet viser videre til øvrig korrespondanse i saken.