V2006-115 – Karl Kjosavik AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

Karl Kjosavik AS ilegges et overtredelsesgebyr på 10 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av aksjene i Emballasje Vest AS.