V2006-106 – Kiwi Minipris AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

Kiwi Minipris AS ilegges et overtredelsesgebyr på 90 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med oppkjøp av Sætre Mat AS, Hokksund Mat AS, Sandvika Mat AS, Wister AS, Kummac Mat AS og Senter-Mat AS.