V2001-35 – Kjøttbransjens Landsforbund

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-4

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.03.2001

Kjøttbransjens Landsforbund er innvilget midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1, for å distribuere markedsinformasjon til sine medlemmer, herunder Norsk Kjøtts prislister på slakt. Dispensasjonen gjelder fra 1. april 2001 til 30. juni 2001.