V2001-62 – Kjøttbransjens Landsforbund

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.06.2001

Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) er innvilget midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1, for å distribuere markedsinformasjon til sine medlemmer, herunder Norsk Kjøtts prislister på slakt. Dispensasjonen gjelder fra 1. juli 2001 til 31. desember 2001.