V2001-115 – Kopinor

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-4, jf. § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.09.2001

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 siste ledd har Konkurransetilsynet opphevet Kopinors dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1, datert 24. februar 1994. Kopinor har hatt dispensasjon for at Kopinor på vegne av organisasjoner som representerer rettighetshavere til opphavsrettslig beskyttede verk, kan inngå avtaler om vederlag for kopiering og andre former for sekundærbruk av rettighetshaveres verk. Begrunnelsen for opphevelsen er at kollektiv forvaltning av rettighetene er forutsatt i åndsverkloven. Som følge av åndsverklovens bestemmelser om avtalelisens er det for disse utnyttelsesområdene ikke praktisk mulig for den individuelle rettighetshaver å fastsette og kreve inn vederlag eller nekte bruk av sine respektive verk.