V2006-102 – KS Nordsjøferger – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

KS Nordsjøferger ilegges et overtredelsesgebyr på 15 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med ervervet av Fjord Line AS.