A2013-13 – Kvartal 22 AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 ulovlig samarbeid; § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.04.2013

Avgjørelsen gir avslag på anmodning om å gripe inn med hjemmel i konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. § 10.

Kvartal 22 AS har i klagen hevdet at en konkurranseklausul som forbyr bruk av eiendom i Bodø til hotelldrift er i strid med konkurranseloven § 10.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering av sakens omfang og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbud er overtrådt, ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.