V2000-90 – Lampehuset Belysningseksperten AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, jf. § 3-1 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.07.2000

Lampehuset Belysningseksperten AS og dets kjede- og franchisemedlemmer er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven, slik at det kan fastsettes bindende maksimalpriser for kjede- og franchisemedlemmene. Konkurransetilsynet forutsetter i vedtaket at Lampehuset Belysningseksperten AS informerer kjede- og franchisemedlemmene om vedtaket og at det i den forbindelse spesielt vektlegges at kjede- og franchisemedlemmene har anledning til å sette lavere priser enn fastsatt av Lampehuset Belysningseksperten AS. Vedtaket gjelder frem til 1. august 2005.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 15. juni 2000 der det søkes om forlengelse av dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) § 3-1.