V2000-51 – Laukvik Taxi, Vågan

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.05.2000

Tre drosjeeiere i Vågan kommune, Nordland, gis dispensasjon fra forbudene mot pris- og anbudssamarbeid i konkurranseloven for samarbeid om inngivelse av felles pristilbud og anbud på kontraktsbaserte oppdrag.