V2007-8 – L’Easy AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.05.2007

L’Easy AS ilegges et overtredelsesgebyr på 15 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av 100  prosent av aksjene i Thorn Norge AS.