V2000-96 – LIVI-kjeden

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1, jf. § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.08.2000

Dagligvarekjedene SparMat Sør AS og SparMat Øst AS – som er kjedesentraler for LIVI-butikkene – gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid. Dispensasjonen er begrunnet med at et samarbeid innad i kjeden formodentlig vil forsterke konkurransen i dagligvaremarkedet for øvrig.