V2008-11 – Lunde Gruppen AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.06.2008

Lunde Gruppen AS ilegges et overtredelsesgebyr på 40 000 – førti tusen – kroner for

overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i Haukedal Holding AS.