V2000-31 – Malemestrenes Målekontor A/L,

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.03.2000

Malemestrenes Målekontor A/L i Trondheim gis dispensasjon fra forbudet mot anbudssamarbeid i konkurranseloven til å utarbeide faglige vurderte beskrivelser av hvilken arbeidsmetode og hvilke materialtyper som skal anvendes av maler- og tapetserbedrifter, som er andelseiere i kontoret, ved inngivelse av anbud.