V1999-34 – Marine Mastic Ltd.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: dispensasjon fra krrl. § 3-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.06.1999

Thistle Aggregates Ltd, Hesselberg Hydro 1991 Ltd, Bitumarin B.V. og Rieber & Søn ASA, Nodest Asfalt gis dispensasjon fra krrl § 3-2 til å samarbeide ved anbud om salg og levering av asfaltbasert skjøtemasse for tetning av undersjøiske rørledninger i Nordsjøen med tilstøtende nordeuropeiske sjøområder gjennom Marine Mastic Ltd. Dispensasjonen er betinget av at MML informerer Konkurransetilsynet om enhver fremtidig realitetsendring i samarbeidet mellom de nevnte partene.