A2004-30 – Markedet for russeutstyr i Norge

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.12.2004

Konkurransetilsynet fant etter informasjonsinnhenting i flere runder at vilkårene for anvendelse av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger § 12 jf. § 11 ikke var til stede. Det ble blant annet vektlagt at Russeservice AS etter kontakt med Konkurransetilsynet fjernet eksklusivitetsklausulene i sine rabattavtaler med de ulike hoved- og skolestyrene. De ulike styrene står etter dette fritt til å inngå tilsvarende avtaler med andre aktører i markedet. Videre er rabattene Russeservice AS gir satt opp slik at det gis ett flatt prisavslag uavhengig av størrelsen på omsetningen. Vurderingen endret seg ikke av at Russeservice AS tilbyr de ulike styrene en garantert minstesum og foretar en forhåndsutbetaling på rabatten, fordi det dreier seg om beløp av relativt beskjeden størrelse.