V2001-119 – Mediebedriftenes Landsforening

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.12.2001

Mediebedriftenes Landsforening (MBL), tidligere Norske Avisers Landsforening (NAL), har søkt om fortsatt dispensasjon for konkurranseregulerende bestemmelser i foreningens vedtekter. Den gjeldende dispensasjonen utløper 31. desember 2001. De konkurranseregulerende bestemmelsene det er søkt om dispensasjon for, gjelder utgivelse av Aviskatalogen og bestemmelser om annonsesamkjøringer etablert av medlemsbedrifter i MBL. Konkurransetilsynet trenger mer tid til å vurdere om det skal gis dispensasjon. Tilsynet har derfor med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav d) innvilget en midlertidig dispensasjon frem til 1. april 2002

Konkurransetilsynet viser til brev av 29. november 2001 hvor Mediebedriftenes Landsforening (MBL) søker om fortsatt dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) § 3-4 jf. § 3-1 for konkurranseregulerende bestemmelser i foreningens vedtekter. Den gjeldende dispensasjonen utløper 31. desember 2001.

De konkurranseregulerende bestemmelsene det søkes dispensasjon gjelder utgivelse av Aviskatalogen, herunder § 5.1.3 i MBLs vedtekter om at medlemsbedriftene skal sende inn sine annonsepriser til Aviskatalogen samt bestemmelser om annonsesamkjøringer etablert av medlemsbedrifter i MBL.