V2000-115 – Medisinsk Faghandel

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.09.2000

Medisinsk Faghandels aksjonærer gis dispensasjon fra konkurranseloven for gjennom samarbeidet i kjeden å kunne lage felles tilbudskampanjer,utarbeide veiledende prislister for utgivelse i kataloger og på Internett og kunne fastsette markedsdeling blant kjedens medlemmer. Konkurransetilsynet antar at Medisinsk Faghandels prissamarbeid kan bidra til å styrke konkurransen i markedene for medisinske tekniske produkter og medisinske forbruksvarer og har derfor gitt dispensasjon fra konkurranseloven. Områdedelingen anses i dette tilfellet å være en forutsetning for å kunne gjennomføre samarbeidet innen kjeden.