V1999-63 – Mestergull A/L

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.09.1999

Mestergull AL gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Mestergull AL kan utgi felles produktkatalog med veiledende priser for sine medlemsbutikker, samt gjennomføre felles tilbudskampanjer for enkelte varer i riksdekkende media. Dispensasjonen gis på vilkår av at den enkelte medlemsbutikk skal stå fritt til å ta lavere priser enn de som er fastsatt sentralt. Videre gis Mestergull AL dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot markedsdeling slik at Mestergull AL kan godkjenne geografisk plassering av nyetablerte forretninger i kjeden.