V1998-40 – midlertidig dispensasjon til Norengros AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.05.1998

Norengros AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Norengros AS’ aksjonærer og medlemmer kan samarbeide om priser. Det er et vilkår at avtakere står fritt til å senke prisen utover det avtalen eller ordningen fastsetter.