V2001-110 – MobilData Kjeden AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. §§ 3-1 første ledd og 3-3 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.11.2001

MobilData Kjeden AS og kjedens medlemmer er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven til i landsdekkende kampanjer å fastsette felles priser for kjedemedlemmenes salg av de annonserte produktene. Dispensasjonen gjelder på det vilkår at kjedemedlemmene står fritt til å ta en lavere utsalgspris for de annonserte produktene enn de prisene som er angitt i kampanjen. Det er også gitt dispensasjon slik at kjeden kan operere med markedsdeling mellom kjedemedlemmene i form av geografisk områdedeling.