V2001-44 – Naturli’Vis – felles markedsføring og felles priser

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.04.2001

Medlemmene i Naturli’Vis-kjeden er gitt dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd, slik at de kan avtale maksimalpriser i forbindelse med kjedens annonsekampanjer. Det stilles som vilkår at Naturlig Vis AS og medlemmene i Naturli’Vis-kjeden endrer kjede- og aksjonæravtalen slik at det kommer klart frem at medlemmene har lov til å gå under den fastsatte maksimalprisen. Vedtaket gjelder til 24. april 2006.