A2015-1 – A2015-1 Nets Holding A/S og Kortaccept Nordic AB – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av sak

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 20 jf. § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.09.2015

Konkurransetilsynet har besluttet å tillate Nets Holding A/S sitt oppkjøp av Nordeas innløserviksomhet – Kortaccept Nordic AB. 

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet av oppkjøpet vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen hverken i markedet for innløsningstjenester eller i tilgrensende markeder.