V2006-114 – NG Meny Innland AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

NG Meny Innland AS ilegges et overtredelsesgebyr på 30 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av 100 prosent av aksjene i FF Mat AS og overtakelse av kontroll i Arnfinn Evensen AS.