V2006-110 – NG Spar Innland AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

NG Spar Innland AS ilegges et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av 66 prosent av aksjene i Nørstegården Spar Gausdal AS.