V2006-108 – NG Spar Rogaland AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

NG Spar Rogaland AS ilegges et overtredelsesgebyr på kr 25 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av virksomheten i Krossen Matsenter Gaute Klepp AS.