V1999-46 – NKLs faghandelskjeder

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.07.1999

Norges Kooperative Landsforening (NKL) gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at NKL gjennom bestemmelser i kjedeavtalene for kjedene Bygg og Bo, Ideell, ProSport, Stilig og Bygg Mix kan pålegge kjedemedlemmene å arbeide innenfor den prisprofil som den enkelte kjede legger opp til. NKL gis videre dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot markedsdeling slik at NKL kan godkjenne nyetableringer, omprofileringer og etablering av nye prosjekter for S-lagene.