V1999-45 – NKLs kioskkjede Strax

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.07.1999

Norges Kooperative Landsforening (NKL) gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at NKL gjennom bestemmelser i kjedeavtalen for kjeden Strax kan pålegge kjedemedlemmene å arbeide innenfor den prisprofil som kjedens sentralledd legger opp til. NKL gis også dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot markedsdeling slik at NKL kan godkjenne nyetableringer og omprofileringer for medlemmene i Strax-kjeden.