V2006-119 – NLI AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.05.2006

NLI AS ilegges et overtredelsesgebyr på 30 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med overtakelse av innmat i GE Energy AS.