V2001-66 – NMDs kjedesamarbeid Vitus

Bestemmelse ikon Bestemmelse: forholdet til konkurranseloven § 3-1 og § 3-3 - dispensasjon etter § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.07.2001

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 bokstav a) har Konkurransetilsynet gitt apotekkjeden Vitus dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven § 3-1 første ledd, slik at kjeden kan fastsette bindende maksimalpriser. Begrunnelsen er blant annet at de stordriftsfordeler et kjedesamarbeid kan gi, fremmer effektiviteten og konkurransen i apotekmarkedet. Kjedeavtalens bestemmelser om markedsdeling ble ansett å falle inn under unntaket i § 3-3 tredje ledd.