V2004-19 – Nordialog AS – dispensasjon for prissamarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.04.2004

Nordialog søker om dispensasjon fra konkurranseloven §

3-1 for kjedemedlemsavtalene i Nordialog- kjeden og Telekiosken- kjeden.

Kjedemedlemsavtalene er identiske og gir Nordialog AS rett til å fastsette maksimale

videresalgspriser for forhandlerne på basissortimentsvarer, samt fastsette bindende priser ved effektuering av nasjonale kundeavtaler.

Nordialog AS innvilges dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd for å

fastsette maksimale utsalgspriser på et basissortiment av varer og varer som inngår

i generelle tilbudskampanjer for medlemmene i kjedene Nordialog og Telekiosken.

Dispensasjonen gis på vilkår av at kjedemedlemmene står fritt til å ta lavere priser

enn de fastsatte maksimalprisene. Nordialog AS innvilges dispensasjon for å fastsette bindende utsalgspriser for medlemmene i kjedene Nordialog og Telekiosken ved effektuering av nasjonale kundeavtaler.