V2001-109 – Nordland Taxi AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.12.2001

Nordland Taxi AS’ søknad om dispensasjon fra konkurranseloven for å kunne inngå prisforhandlinger på vegne av drosjenæringen i Nordland med Nordland Fylkeskommune om offentlig betalt transport, er avslått.

Konkurransetilsynet viser til brev fra Norges Taxiforbund av 30. januar 2001 og tidligere korrespondanse vedrørende Nordland Taxi AS` søknad om dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2 for å samarbeide om å forhandle med Nordland Fylkeskommune om felles prissetting, anbudssamarbeid og fordeling av offentlig betalte oppdrag. Nordland Taxi AS er et driftsselskap som eies av drosjenæringen i Nordland, og samarbeidet omfatter rundt 70 % av løyvehaverne i fylket.