V1998-118 – Nordmøre Energiverk m.fl.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Dispensasjon fra konkurranseloven §§3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.12.1998

Nordmøre Energiverk AS, Sunndal Kraftforsyning, Rauma Kraft AS, Nesset kommunale Kraftverk og AS Svorka Energiverk gis dispensasjon fra konkurranseloven for å samarbeide om priser for salg av elektrisk kraft. De samme energiverk gis samtidig dispensasjon fra konkurranseloven til å fastsette markedsdeling.