V1999-52 – Norengros AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 til 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.08.1999

Medlemmene i Norengros ønsker å samarbeide om felles priser og anbud på kjedens varer. For dette trenger partene dispensasjon fra konkurranseloven. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet kan styrke konkurransesituasjonen i engrosmarkedet i forhold til en situasjon der Norengros ikke får samarbeide. Dispensasjon kunne derfor gis.