V1999-71 – Norengros AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 til 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.10.1999

Medlemmene i Norengros ønsket å samarbeide om felles priser, anbud og markedsdeling på kjedens varer. For dette trengte partene dispensasjon fra konkurranseloven. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet kan styrke konkurransesituasjonen i engrosmarkedet i forhold til en situasjon der medlemmene i Norengros ikke får samarbeide. Dispensasjon kunne derfor gis.