V2000-82 – Norges Bilbransjeforbund

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-9 og 3-4, jf. § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.07.2000

Norges Bilbransjeforbund (NBF) distribuerer og gir opplæring i et tid- og målelistesystem for lakkering av lettere kjøretøy. Systemet gir en standard for hvor lang arbeidstid forskjellig lakkeringsarbeid skal ta og hvor mye materiale som skal brukes i arbeidet. Konkurransetilsynet fant at tid- og målelistesystemet er egnet til å påvirke prisene på lakkeringstjenester, fordi systemet må antas å redusere antallet konkurranseparametere i markedet for lakkering av lettere kjøretøy. Systemet er blitt utviklet i samarbeid med forsikringsbransjen, som etterspør mer enn 80 prosent av lakkeringstjenestene i det relevante markedet. Tilsynet la til grunn at forsikringsselskapene ikke ville ønsket systemet dersom det fører til økte utgifter for dem, og antok derfor at effektivitetsgevinstene som følge av tid- og målelistene er større enn effektivitetstapene som følge av reduksjon i antallet konkurranseparametere, og dispensasjon ble gitt.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 5. mai 2000 der De søker om fornyet dispensasjon fra konkurranseloven (krrl) § 3-4, jfr. § 3-1, til å distribuere tid- og målelister for lakkering av lette kjøretøy.