V1998-48 – Norges forsikringsforbund

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - Dispensasjon fra § 3-4, jf § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.07.1998

Norges Forsikringsforbund gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven til å utforme og utvikle felles takstmetoder som forbundet anbefaler medlemmene å bruke ved fastsettelse av fullverdigrunnlaget for bygninger. Videre gis det dispensasjon for å anbefale medlemmene å bruke felles omregningstall hvert år ved indeksregulering av premiegrunnlaget for bygninger som er fullverdiforsikret. Dispensasjonen gis på vilkår av at omregningstallet skal beregnes ved hjelp av Statistisk Sentralbyrås prisindeks for ny enebolig ved indeksreguleringen og at opplysninger om fullverdigrunnlaget gis ved hvert nytt hovedforfall hvis mulig.