V2010-5 – Norgesgruppen ASA – pålegg om meldeplikt

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §24 Opplysningsplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.11.2010

Dette vedtaket om meldeplikt for Norgesgruppen ASA erstatter vedtak V2010-1, som oppheves.

Som en følge av at Bunnpris AS har besluttet å avslutte sitt samarbeid med Norgesgruppen ASA, har Konkurransetilsynet truffet vedtak om at Bunnpris AS skal være direkte omfattet av meldeplikten. Dette innebærer at et nytt vedtak om meldeplikt for Norgesgruppen ASA ikke vil omfatte avtalene inngått mellom Bunnpris AS og de aktuelle leverandørene.

Konkurransetilsynet har samtidig besluttet at kjedene Safari AS, CC-Mart’n AS og Helgø Matsenter AS ikke lenger er omfattet av meldeplikten. Et nytt vedtak om meldeplikt for Norgesgruppen ASA omfatter dermed ikke avtalene inngått mellom Safari AS, CCMart’n AS og Helgø Matsenter AS og de aktuelle leverandørene.