V2005-14 – Norsk Aller AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.11.2005

Norsk Aller AS ilegges et overtredelsesgebyr på 10 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med ervervet av IT Media AS, jf. § 29 første ledd bokstav a.