V1999-25 – Norsk Kjøttindustri AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.04.1999

Norsk Kjøttindustri AS innvilges dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Norsk Kjøttindustri AS kan fastsette franchisetakernes videresalgspriser for produkter som selges i forbindelse med sentralt inngåtte avtaler med avtakerne. Norsk Kjøttindustris fastsettelse av markedsdeling ansees som lovlig da Konkurransetilsynet legger til grunn at franchisegiver kan fastsette markedsdeling selv om det omfatter varer fra utenforstående leverandører.