V1999-13 – Norsk Logopedlag

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.02.1999

Norsk Logopedlag gis dispensasjon fra konkurranseloven til å utarbeide og utgi veiledende honorartakster for logopedisk behandling-/undervisning. Dispensasjonen gis på vilkår av at takstene tydelig angis som veiledende.