V2000-128 – Norsk Medisinaldepot ASA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 6-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.11.2000

Norsk Medisinaldepot (NMD) er pålagt meldeplikt etter konkurranseloven § 6-1. Meldeplikten innebærer at selskapet pålegges å sende inn opplysninger om omsetningen av legemidler og handelsvarer og hvilken markedsandel selskapet har i forhold til samlet omsetning av disse varene i grossistmarkedet. NMD pålegges videre å sende inn opplysninger om antall apotek som har inngått partneravtaler med NMD, og også hvor mange apotek selskapet eventuelt har eierinteresser i. I tillegg må NMD sende inn opplysninger om NMD-apotekenes samlede omsetning og markedsandel i apotekmarkedet. Første melding skal være Konkurransetilsynet i hende innen 15. januar 2001. Vedtaket varer til 31. desember 2002.