V2001-67 – Norske Arkitekters Landsforbunds etiske regler

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.07.2001

Konkurransetilsynet har gitt dispensasjon til Norske Arkitekters Landsforbunds etiske regler for bestemmelsen om at «[a]rkitekter skal ikke avløse eller etterfølge en kollega før han har forsikret seg om at de ansvars- og kontraktsmessige forhold i saken er avsluttet eller behørig ivaretatt», mens det ikke gis dispensasjon for bestemmelsene «arkitekt [er] kjent med en kollegas tidligere inngitte honorartilbud, skal han ikke utnytte denne innsikt til illojalt å underby denne» og «[a]rkitekter må ikke på noen måte forsøke å trenge seg frem til oppdrag eller stillinger som det forhandles om eller er truffet avtale om med en annen arkitekt».