V2001-103 – Norske Arkitekters Landsforbunds etiske regler

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.11.2001

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) organiserer ca. 3100 av landets sivilarkitekter med utdannelse fra et godkjent lærested. Cirka 2100 av medlemmene er fordelt på 700 arkitektbedrifter innen privat sektor. Formålet med NALs etiske regler oppgis å være å opprettholde god yrkesetikk samt å fremme kollegial fremtreden. Konkurransetilsynet har vurdert de etiske reglene og innvilget dispensasjon for en bestemmelse om at «[a]rkitekter skal ikke avløse eller etterfølge en kollega før han har forsikret seg om at de ansvars- og kontraktsmessige forhold i saken er avsluttet eller behørig ivaretatt». Det ble ikke innvilget dispensasjon for bestemmelsene «[er] arkitekt kjent med en kollegas tidligere inngitte honorartilbud, skal han ikke utnytte denne innsikt til illojalt å underby denne» og «Arkitekter må ikke på noen måte forsøke å trenge seg frem til oppdrag eller stillinger som det forhandles om eller er truffet avtale om med en annen arkitekt». Samtidig ble Konkurransetilsynets vedtak V 2001-67 av 6. juli 2001 og vedtak V 2001-94 av 2. november 2001 opphevet.