V1999-20 – Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.03.1999

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS’ dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i forskrifter etter prisloven oppheves. Foreningens standardkontrakt for salg av rørleggertjenester til forbrukere anses ikke å være i strid med konkurranselovens bestemmelser.