V1999-23 – Northern Craft og Mediahuset AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.04.1999

Northern Craft har klaget over Konkurransetilsynets avgjørelse av 22. mars 1999 om ikke å ville gripe inn mot Mediahuset AS’ nektelse av å teste gitarer fra Northern Craft i tidsskriftet Musikkpraksis. Klagen avvises.