V2006-519 – Nysel 1 AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.2006

Nysel 1 AS ilegges et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av innmaten i Bryne Mekanikk AS.