V2009-11 – Ø.M: Fjeld AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.05.2009

Ø. M. Fjeld AS ilegges et overtredelsesgebyr på 50 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse mederverv av kontroll over Bekkelund Bygg AS.