V2000-21 – Oasen Gruppen AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.03.2000

Oasen Gruppen AS og dets kjedemedlemmer gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at kjedekontoret kan fastsette bindende priser for kjedemedlemmene på utvalgte produkter ved fellesannonsering. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder frem til 14. mars 2005.

 

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 21. desember 1999 hvor De søker om forlengelse av dispensasjon fra konkurranseloven, gitt Oasen Gruppen AS i Konkurransetilsynets vedtak av 2. januar 1995. Dispensasjonen gjelder for samarbeid om prisfastsettelse for utvalgte produkter ved felles markedsføringstiltak.